Begrijp de klimaatimpact van bomen

Een kleine gids om de CO2-opname van bossen te begrijpen

We zijn voor 100% transparant in onze duurzaamheidsprojecten en het is voor ons belangrijk dat we volledig duidelijk zijn in onze communicatie over de positieve klimaatimpact van de bomen. We zullen daarom iets genuanceerdere informatie geven over de berekening van de CO2-opname van de bossen en met welke voorwaarden rekening moet worden gehouden.

De berekeningen van de CO2-opname van de bossen zijn gemaakt door onze partners Growing Trees, en het is belangrijk om te vermelden dat dit berekeningen zijn van de gemiddelde CO2-opname over 100 jaar.

De CO2-opname van bossen verandert in de loop van de tijd. Hoewel de bomen CO2 opnemen zodra ze geplant zijn, draaien ze niet vanaf dag één op volle kracht. Je kunt ook niet zeggen dat ze precies elk jaar een exacte hoeveelheid CO2 opnemen, omdat factoren als wind en weer ook een rol spelen.

Daarom vinden wij, samen met een aantal onderzoekers, dat een eerlijke en nauwkeurige berekening van de klimaatimpact van bomen een gemiddelde berekening over tijd moet zijn. Onze cijfers zijn gebaseerd op berekeningen van de gemiddelde koolstofvastlegging bij bebossing van verschillende houtsoorten, opgesteld door onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen

De CO2-opname van de bomen hangt af van verschillende factoren:

  • Waar worden ze geplant?

De groei van de bomen is afhankelijk van de specifieke bodemgesteldheid en het weer in het gebied. Zoals je weet, groeien planten niet beter wanneer de bodem en het klimaat niet goed zijn voor deze boomsoort. Het is aan ons om te controleren dat we de meest geschikte bomen kiezen voor de bodem en klimaatomstandigheden in het gebied.

  • Hoe worden ze geplant?

Sommige bomen groeien beter in bepaalde grondsoorten en sommige bomen groeien gewoon sneller dan andere. Hoe sneller een houtsoort groeit, hoe groter de koolstofvastlegging. Welke houtsoorten worden gekozen en hoe de bodem in het algemeen wordt beheerd (bijvoorbeeld of er hulpbomen worden geplant en of er continu rijen worden schoongemaakt) zal daarom ook een grote invloed hebben.

  • Wanneer worden ze geplant?

De CO2-opname van bomen varieert met de tijd, waarbij de grootste koolstofvastlegging plaatsvindt nadat de bomen de tijd hebben gehad om te groeien. Het is ook de grootte en leeftijd van het hout die de hoeveelheid koolstofvastlegging bepaalt. Doorgaans vindt de grootste koolstofvastlegging plaats wanneer de bomen 20 - 40 jaar oud zijn. Snelgroeiende coniferen kunnen dit al na 10 - 20 jaar.