Over Nordicwoods Trees

Nordicwoods Trees creëert meer bos in Europa

Wij zijn Nordicwoods Trees gestart met twee doelen: onze klanten een duurzamere handel in biobrandstoffen bieden en de populatie van bomen en bosgebieden in Europa te vergroten.

Elke keer dat jij biobrandstof bij ons koopt, planten wij een boom. We planten altijd in Europa, en we doen dit zowel om controle te hebben over de projecten, maar zeker ook omdat we vinden dat de bossen ten goede moeten komen aan degenen die ze helpen planten: onze klanten en partners.

Ons werk met Nordicwoods Trees gaat ook over het helpen van andere bedrijven met dezelfde missie. Daarom werkt Nordicwoods Trees samen met andere bedrijven aan bebossingsprojecten. Al onze projecten zijn in samenwerking met Growing Trees, een gerenommeerde, Deense organisatie die bomen plant over de hele wereld. Ze zijn onder anderen bekend van het project "Denemarken plant bomen", die in samenwerking met de Deense Vereniging voor Natuurbehoud 1.081.425 bomen plantte in 46 nieuwe bossen.

Onze inspanningen dragen bij aan:

  • CO2-reductie die bijdraagt ​​aan een beter klimaat
  • Biodiversiteit in de vorm van meer leefgebieden voor planten en dieren
  • Schoner drinkwater